Odchovy – druhá abeceda

Vrh A1 (CZCH Jay DaMi x Khaleesi Eleonora)

*28. 3. 2023

Vrh B1 (Nugát Metropol x Brbla od Cihliček)

*02. 04. 2023

Vrh C1 (Nugát Metropol x Olivia DaMi)

*17.04.2023

Vrh D1 (Quinto Metropol x Jaylea Strigo)

*27.04.2023

Vrh E1 (CZCH Jay DaMi x Jillian Strigo)

*29.04.2023

Vrh F1 (Erik x Mining Ze zámku)

*01.05.2023

Vrh G1 (CZCH Jay DaMi x Olive DaMi)

*07.05.2023

Vrh H1 (Nugát Metropol x Timea of Crazy House)

*15.05.2023

Vrh CH1 (Quinto Metropol x Konvalinka Strigo)

*16.05.2023

Vrh I1 (Nugát Metropol x Takka Eleonora)

*4. 6. 2023

Vrh J1 (Nugát Metropol x Xambra Metropol)

*21. 7. 2023

Vrh K1 (Erik x Iowa Crystal Guinea Pig)

*6. 8. 2023

Vrh L1 (Nugát Metropol x Fulli Metropol)

*7. 8. 2023

Vrh M1 (Erik x Xantia Crystal Guinea Pig)

*19. 8. 2023

Vrh N1 (Nugát Metropol x Brbla od Cihliček)

*20. 9. 2023